Levend stratego, de film

In maart is de verfilming van "Levend stratego" gepresenteerd.
De talrijke toeschouwers waren enthousiast over de ruim een uur durende film, waaraan ruim vijftig personen, zowel kinderen als volwassenen, gedurende vele maanden hun medewerking verleenden.

De DVD van Levend Stratego, verfilmd door de Videoclub Hattem, is nog steeds verkrijgbaar en kost € 7,50. Neem contact op met mij.