Verhaal van de maand

Nieuwe Spoorbrug over de IJssel tussen Hattem en Zwolle


Op zondag 2 mei werd, tijdens hevige regenbuien, het sluitstuk geplaatst van de nieuwe brug in aanbouw. Duizenden toeschouwers waren getuige van dit historisch moment.


...de golven gromden
beukten door de noorderwind
op IJsselboorden,
maar hielden in, stom verbaasd,
bij het zien van het monster

meccano delen
vormden een waardig sluitstuk
van iets wat nog komt
ooit eens ijzeren paarden
veranderd in teegeevees

de regendruppels
vernatten de hoofdharen
van de duizenden
schouwers, stomme verbazing,
over zoveel rood kunstwerk

de golven gromden,
beukten door de noorderwind
op IJsselboorden,
Hattem dichter bij Zwolle,
maar net ver genoeg bevriend...