...als een vogel in een kooi...

3 haiku’s:

Rustig meedeinend
bij het nestje in het riet,
grote karekiet.Oranje wonder
rank gesteeld met weinig blad,
applaus voor een roos..Een betraand gezicht,
mij door druppels aanstarend.
Beslagen spiegel.

3 tanka’s

Ontwaken

Bomen ontwaken
tussen slierten natte lucht,
dauwdruppels wassen
stengels, blaadjes en nerven.
Wordt het een zon-dag?.

Futen

Vanaf mama’s rug
kijken drie futenjonkies
trots de wereld in,
terwijl pa fuut net een mug
vermorzelt met zijn snavel.

Blind

Een torenvalk bidt
voor een eenzame blinde man
die keitjes kietelt.
Een blinde geleide hond
legt dapper examen af.

Haikoe

Een haikoe is een van oorsprong Japans gedichtje. Woorden worden gekneed, zinnen geboetseerd binnen het kader van 5 - 7 - 5 lettergrepen en verworden tot iets grijpbaars, iets eenvoudigs en toch iets speciaals!