Onvoltooid Verleden Tijd

I

en toen vanochtend
de zon voorzichtig
zijn oranje
(of waren het bloedrode)
blikken over
't prikkeldraad wierp
herinnerde hij zich
mannen
veel mannen
duizenden mannen
en vaag
doemde weer het beeld
van krijsende vrouwen
huilende
kinderen
ingepakt gestapeld gepropt
in
ronkende bussen
weggevoerd
als naam- en nuttelozen
als overbodigen...