Gedichten

De eerste gedichten (en korte verhalen) die ik schreef waren in het Gronings. Ik publiceerde in de zeventiger jaren in de plaatselijke dagbladen en in het tijdschrift Dörp en Stad.

In Hattem schreef ik eveneens gedichten en korte verhalen. April 1995 - ‘…als een vogel in een kooi…’, een haikoe-bundel. September 1995 - ‘…in het rood van de zon…’een gedichtenbundel. November 1998 - Ademhaling van de tijd, een bloemlezing uit beide bovenstaande bundels, die inmiddels zijn uitverkocht. Ademhaling van de tijd bevat een dertigtal gedichten en ruim twintig haikoes (Japanse gedichtjes).

In 2005 verscheen het bundeltje Onvoltooid Verleden Tijd. Dit eenvoudig bundeltje bevat het schrijnende verhaal van Srebrenica, vertelt middels elf prozagedichten.